Performance Review - Список Корисних Фраз Англійською

Performance Review – Список Корисних Фраз Англійською

15

02 / 2022

1703

Категорії: English for HRs, English for IT, Language of Business

Чи зіштовхувались ви з перевіркою професійних якостей чи підвищенням кваліфікації? У великій компанії складно проявити всі свої здібності на 100%, тому у managers виникає необхідність знати переваги та недоліки співробітників, щоб оцінити їхній внесок для фірми. Саме з цією метою придумана методика Performance Review, яка дозволяє оцінити якості роботи, ефективність виконання завдань та потенціал для просування кар’єрними сходами, обговорити розуміння ролі в команді, дати конструктивний фідбек та допомогти з постановкою і досягненням цілей. У цій статті Business English Academy розповість вам про те, як успішно пройти перевірку та дасть список phrases for performance review.

PERFORMANCE REVIEW ЦЕ…
TOP QUESTIONS AT YOUR PERFORMANCE REVIEW
HOW TO WRITE A PERFORMANCE REVIEW?
ВИСНОВОК

Performance review це…

Це свого роду багатостороння ретроспектива, підхід, що дозволяє виміряти продуктивність співробітників у команді, багато компаній conduct a performance review раз в півроку-рік.

Performance Review складається з:

 • self review – самостійна оцінка співробітника, що стосується його ефективності та користі для компанії в цілому та для свого відділу за певний період часу;
 • feedback – зворотний зв’язок колег та керівників, за допомогою імпульс-опитувань та опитувань “360 градусів” (формат відгуку за базовими навичками співробітника та його колег);
 • ranking – складання рейтингів за професійними навичками, активністю, залученістю до процесів компанії, особистим вкладом у прибуток та багатьма іншими показниками;
 • make a plan of goals – складання індивідуального плану розвитку на наступний рік, квартал чи інший період.
  За допомогою такого огляду на продуктивність можна зрозуміти, наскільки діяльність співробітника корисна для компанії, чи приносить вона прибуток для компанії, чи впливає на будь-який інший розвиток, крім особистого.
Читайте також:
Англійська – Must-Have Для HR?

TOP questions at your performance review

Щоб бути у готовим до професійною перевіркою, варто підготуватися і знати, які питання варто задати вам під час, наприклад, Performance Review в IT компанії, де це є досить частою та успішною практикою. Адже ваше завдання прийти туди з self assessment того, як минув рік, які ваші цілі на наступний рік та будь-які питання, які у вас є до керівництва чи менеджера. Якщо ви готові, вам не доведеться боятися щорічного огляду ефективності – ви будете радіти цій можливості!

List of powerful questions to ask in your performance review:

What do you think went well this year?

Хороший начальник не лише буде критикувати області, в яких, на його думку, ви могли б покращити, а й хвалити за те, що ви зробили правильно. Якщо цього не відбувається, не сидіть як примхливий підліток зі схрещеними руками та стиснутими губами, натомість спробуйте запитати його, що, на його думку, пройшло добре минулого року.

What can I do to improve my rating in this area next year?

Коли начальник критикує вас, одна з найважливіших речей – дати йому зрозуміти, що ви зрозуміли його повідомлення і що ви працюєте над тим, що, за його словами, потрібно поліпшити. Гарний спосіб скласти план наступних дій – просто запитати: Що я можу зробити, щоб поліпшити свій рейтинг у цій галузі наступного року?

What knowledge or skills do you think I may need to develop to meet my goals in this job?

Не можна просто чекати, поки оголосять про підвищення, або обурюватися, чому ти його не одержав, коли це вже сталося з твоїм колегою. Варто виявляти свою зацікавленість та мотивацію у розмові, розуміти свою цінність і те, що ви можете дати своїй компанії на вищій посаді. Запитайте які навички, на думку вашого боса, вам потрібні для просування по службі.

What career opportunities do you think this here for a person with my background?

Цей тип питань посилає вашого боса відмінний сигнал про те, що ви віддані цій компанії і будуєте свою кар’єру тут. У деяких випадках ви знаєте, чим хочете займатися, але можете не знати всіх шляхів для людини з вашими навичками чи того, які зміни можуть відбутися які можуть дати вам можливості для просування по кар’єрними сходам.

Читайте також:
TOP One-to-One Meeting Questions for Managers and Employees

How to write a performance review?

Для того щоб оцінити внесок та навички співробітника гідно та дати грамотну відповідь керівництву, ми надамо вам кілька порад та performance review phrases, за допомогою яких ви не тільки зможете ефективно провести свій One To One with HR-менеджером, дати грамотний коментар по роботі колеги, але і збагатити свій словниковий запас в англійській мові.

Performance review feedback examples:

 • Quality of work and dependability – Якість роботи та благонадійність
 • She is always attentive to detail and responsibly approaches her duties – Вона завжди уважна до деталей і відповідає своїм обов’язкам
 • He was consistent, and not by rote – Він був послідовним, і явно говорив не заучену промову
 • She thorough chose the fonts and spent over an hour on this one – Вона ретельно вибирала шрифти і витратила на це більше години
 • I think we can count on them being punctual – Думаю, можна розраховувати на їхню пунктуальність
 • I rented him the upstairs because he seemed reliable – Я здав йому верхній поверх, бо він здавався надійним
 • He has always had a consistent attendance at all meetings – Він завжди відрізнявся стабільним відвідуванням усіх нарад
 • I’m embarrassed that your number of errors in reports increase lately – Мене бентежить, що ваша кількість помилок у звітах почастішала останнім часом
 • Her lacks attention to detail is bad for the result of the work of the entire department – Її недостатня увага до деталей погано відбивається на результаті всього відділу
 • Along with multiple infractions, repeated absences, disappearing throughout the day, phone call interruptions, guests in the lab – А ще численні порушення, регулярна відсутність, пропадає кудись протягом дня, дзвонить у особистих справах, водить гостей до лабораторії

Problem Solving – вирішення проблем:

 • This employee is distinguished by good at troubleshooting – Цей співробітник відрізняється вмінням усувати неполадки/проблеми
 • Him most outstanding quality is its ability to handle difficult tasks – Його найвидатніша якість – здатність справлятися з важкими завданнями
 • Analytical mind helps him to cope with tasks more efficiently and quickly – Аналітичний склад розуму допомагає йому справлятися із завданнями ефективніше та швидше
 • She gets to the point quickly and does not dwell on the problem – Вона швидко переходить до суті питання та не зациклюється на проблемі
 • The employee does not recognize a problem exists and claims that all his actions are correct – Співробітник не розпізнає існування проблеми та стверджує, що всі його дії правильні
 • When we hired you, we didn’t notice that you had one track mind – Коли ми брали вас на роботу, ми не помітили, що у вас є однобоке мислення

Communication – спілкування:

 • She always shares information with peers and and gives good feedback – Вона ділиться інформацією з колегами та дає хороший зворотний зв’язок
 • Before I started looking for the cause of the error, Jack help me without being asked – Перш ніж я почав шукати причину помилки, Джек добровільно запропонував допомогу
 • In our team, Mary is always the initiator of communication and maintains good relationships with all of us – У нашій команді Мері завжди ініціює та підтримує добрі стосунки з усіма
 • He has always been tactful – Він завжди відрізнявся своєю тактовністю
 • Paul display common sense during the Performance review – Пол демонстрував здоровий глузд під час Performance review
 • He is afraid and covers up problems instead of asking for help – Він боїться і прикриває проблеми замість попросити про допомогу
 • The whole team thinks she’s edgy – Вся команда думає, що вона різка
 • In critical situations, he proved to be a rigid person – В критических ситуациях он проявил жесткость/негибкость
 • I don’t like that you overreacts to real or perceived criticisms, try to take this as advice for improvement – Мені не подобається, що ви надто гостро реагуєте на реальну чи передбачувану критику, постарайтеся прийняти це як пораду щодо покращення

Creativity – креативність:

 • His ideas seem innovative – Його ідеї здаються прогресивними/творчими
 • But there could also be that she can generates original solutions, but is afraid of condemnation – Не виключено, що вона може генерувати оригінальні рішення, але боїться засудження
 • You have the right to suggest improvements during your Performance review – Ви можете пропонувати покращення під час свого Performance review
 • I noticed that he focuses on negatives and hard to let go of conflict situations – Я помітив за ним, що він фокусується на негативному, і тяжко відпускає конфліктні ситуації
 • She is fears risk, so she thinks very primitive – Вона боїться ризику тому мислить дуже примітивно

Reaction to Stress – реакція на стрес:

 • You can be depended upon when deadlines pressures intensify, we value this quality in our employees – На вас можна покластися, коли посилюється тиск щодо термінів, ми цінуємо цю якість у наших співробітниках
 • I think I am able to remain calm and effective despite irritation or changes in plans and policies – Мені здається, що я здатний залишатися спокійним і ефективним, незважаючи на роздратування або зміни в планах і процедурах
 • Employees have feedback that Kate rarely loses temper – Співробітники відгукуються про те, що Катя рідко втрачає самовладання
 • I have been told several times that I becomes upset over minor irritations, but I don’t think so – Мені говорили кілька разів що я засмучуюсь через дрібні роздратування, але я так не вважаю
 • Your frequent changes in plans do not allow our team to function stably – Ваші часті зміни у планах не дають нашій команді функціонувати стабільно
 • If you have poor control emotions we are forced to say goodbye to you – Якщо у вас погано контрольовані емоції, ми будемо змушені попрощатися з вами
 • Our team leader often yells at us, but this does not affect the efficiency of work – Наш тим лідер часто кричить на нас, але це не впливає на ефективність роботи

Motivation – мотивація:

 • He is genuine commitment to the job and can sometimes over fulfill the plan – Він щиро віддається роботі та іноді може перевиконувати план
 • She shows enthusiasm when developing strategies and development plans – Вона виявляє інтерес при створенні стратегій та планів розвитку
 • Managers complain that he is lack of commitment to job in the last half of the year – Менеджери скаржаться, що у нього недостатня залученість до роботи в останні півроку
 • We believe that this employee unconcerned with quality or product/service – Мы считаем что этот сотрудник равнодушный к качеству продукта/услуги
 • Isabelle is disinterested in current assignments, so managers complain about her – Ізабель байдужа до поточних завдань, тому менеджери на неї скаржаться
 • Employee who needs frequent prodding to complete tasks cannot work in our company – Співробітник, який потребує частих підштовхувань, щоб завершити завдання не може працювати в нашій компанії

Незалежно від того, як добре ви здали атестацію, ви завжди можете досягти більшого, а в прокачуванні своїх скіллів в англійській мові вам допоможе наша школа корпоративної англійської.

Висновок

Пам’ятайте: Performance Review – не спосіб вашого боса мучити вас. Це спосіб для вашого керівництва переглянути ваші досягнення та поставити цілі на наступний рік. Думайте не лише про себе, думайте про компанію. Важливо розуміти, що багато компаній зараз зазнають фінансових труднощів, тому будьте готові навести приклади того, чому ви гідні своєї зарплати та позиції.

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest