Публічний договір про надання консультаційних послуг у сфері навчання | BeEnglish

Публічний договір про надання консультаційних послуг у сфері навчання

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ МЕТОЛІДІ КАТЕРИНА ІГОРІВНА, який зареєстрований в установленому чинним законодавством порядку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі Виконавець), з одного боку, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо Сторона), уклали даний Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг у сфері навчання (далі — Договір) на таких умовах:

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці https://be-english.com.ua/), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.2. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://be-english.com.ua/, та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт).

1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки (форми) на інтернет-сторінці Виконавця та/або 100% вартості послуг.

Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. При поданні заявки (заповнення необхідної формі) та/або здійснення повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згідний з умовами цієї публічної оферти.

1.1.4. Договір – є правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України , який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім консультаційних послуг у сфері навчання, за умови наявності у нього таких можливостей.

Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання консультаційних послуг у сфері навчання на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.

1.1.5. Послуги – консультаційних послуг у сфері навчання, які полягають в наданні інформаційних, консультаційних та інших послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті Виконавця (https://be-english.com.ua/), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.

1.1.6. Додаткові послуги – інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем на підставі окремих договорів.

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest