ТОП-20 Фразових Дієслів Для Роботи В Англійській Мові

ТОП-20 Фразових Дієслів Для Роботи

16

06 / 2020

2780

Категорії: English for HRs, Interesting to know, Language of Business

Жива та багата мова, як у носія, ніколи не обходиться без фразових дієслів. На щастя або на жаль, скільки phrasal verbs не вчи – завжди буде мало. Адже їх існує практично нескінченна кількість, а одним рухом можна кардинально змінити значення дієслова. Саме це й викликає найбільші труднощі у процесі їх вивчення. Тому ми усі так відчайдушно намагаємось все ж запам’ятати ці слова. І сьогодні поговоримо про найпоширеніші phrasal verbs, які зроблять Вашу мову на роботі різноманітною, цікавою та легкою для сприйняття. So, buckle up, boys and girls and let’s start!

Фразові дієслова для роботи

Це наша вже не перша стаття на тему phrasal verbs. Раніше ми детально розповідали, що це таке. Але головне – поділились двома методиками ефективного запам’ятовування фразових дієслів. У цій статті, нижче, Ви знайдете спеціальний словник з перекладом та прикладами найпопулярніших фразових дієслів, які часто використовують в роботі.

1. Carry out – здійснювати, виконувати

This training is necessary to enable them to carry out their duties.

2. Fill out – заповнити

Every student must fill out this application.

3. Burn out – вигоріти (фізично та емоційно на роботі)

If he doesn’t stop working so hard, he’ll burn himself out.

Burnout is a reaction to prolonged or chronic job stress.

4. Find out – дізнаватись, виявити, з’ясовувати

Scientists found out something new about cancer.

5. Print something out – роздруковувати

My boss asked me to print out the report and give it to him.

6. Carry on – продовжувати

Looks like you want to carry on speaking.

7. Take on – наймати на роботу

After three-month trial period, she was taken on by the managing director.

8. Lay off – звільняти, скорочувати

200 employees have been laid off due to the pandemic.

9. Knock off (informal) – зупинитись, припиняти роботу

Let’s knock off for lunch.

10. Slack off – робити роботу повільніше, розслаблено

She never slacks off, that’s is why she’s so successful in her career.

11. Call off – скасовувати

This meeting was called off earlier today.

Читайте також:
15 Best Phrasal Verbs Everyone Needs to Know for Fluency in English

12. Knuckle down to (informal)почати роботу, приступити до роботи

It’s time I knuckle down to those reports.

13. Turn down – відхилити; відмовитись від

They turned down our proposition.

14. Take over – взяти на себе, зайняти, очолити (компанію, відділ)

He is the best candidate to take over this department.

15. Hand in something to somebody – здати, вручити

Yesterday, the head of this department handed in his resignation letter.

16. Log in/out – входити у систему (“залогінитись”) /виходити з системи

I tried to log in with my username, but I couldn’t remember my password.

Jim logged out of his Facebook page.

17. Speak up – говорити голосніше; висловлюватись

(On the phone) Could you speak up, please?

This may be your only chance to speak up for yourself.

18. Go for something – погодитись на щось; обрати

I think we could go for a full refund.

(In a restaurant) I think I’ll go for the steak this time.

19. Bring up – підіймати питання

I hate to bring it up, but we’re running out of money.

20.Write somebody back – відповідати на лист або імейл

I emailed the company about the problem, but nobody wrote back.

Читайте також:
Tech interview with a client, Lesson 1

Читайте також:
Tech interview with a client, Lesson 2

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest