5 Grammar Mistakes Ukrainian Speakers Usually Make | 5 помилок україномовних в англійській мові

5 Grammar Mistakes Ukrainian Speakers Usually Make

22

05 / 2017

1449

Категорії: English language

У процесі вивчення англійської мови іноді виникають деякі складнощі, пов’язані у тому числі з граматикою. Це пояснюється тим, що ми автоматично використовуємо граматичні правила нашої рідної мови, які нам здається, підходять і для вживання в англійській мові. Але, у результаті, ми здійснюємо безглузді помилки, які співрозмовник може не вірно зрозуміти. Звичайно, ніхто не застрахований від таких помилок, тому Business English Academy приготувала підбірку основних граматичних помилок, які Ukrainian Speakers здійснюють, як в усній мові, так і у письмовій.

        1.Plural and Singular

Не є секретом, що англійська мова має як необчислювані, так і обчислювані іменники. Для україномовної людини – порада, новина, подорож, усе це обчислювані іменники, які можна вживати в однині та множині. Але англійська мова має протилежну позицію.  Так, існують наступні необчислювані іменники, які слід запам’ятати й застосовувати тільки в однині: advice, research, knowledge, accommodation, baggage, equipment, furniture, garbage, information, luggage, money, news, pasta, progress, travel, work.

+Right: Give me some advice on which dress to buy.

-Wrong: Give me some advices on which dress to buy.

      2.Adverbs Which Have 2 Forms

Іноді англійський прислівник може мати дві форми. Одна форма аналогічна формі прикметника, інша – звичайна форма прислівника (що закінчується на -ly). На жаль, частими бувають помилки у вживанні однієї форми прислівника (наприклад, late), коли правильніше було б обрати другу (lately). Тобто основна відмінність форм прислівника проявляється у значенні.

Приклади прислівників, які мають дві форми:  fine и finely, hard и hardly, free и freely, most и mostly, real и really, sure и surely.

Так, прислівник late має те ж значення, що й прикметник late (“пізно”). Lately означає “нещодавно”, “останнім часом”.

My brother went at home late yesterday. I have not seen him lately.

Читайте також:
Slang: How To Sound Like A Native Speaker?

       3.Gender

Однією з проблем україномовних людей є те, що за звичкою вони використовують he або she, замість правильного it. Особисті займенники he або she застосовують до людей. А ось, якщо ми говоримо про тварин, чия стать нам невідома, про неживі предмети, то вживання he або she відразу видасть недосконалість Ваших навичок.

+Right: My car is so dirty, I urgently need to wash it!

-Wrong: My car is so dirty, I urgently need to wash her!

      4.Pronouns: Me vs. I

Більшість людей розуміють різницю між me та I, до тих пір, поки не приходить час використати їх у реченні. Отже, коли у реченні йдеться про Вас або Ви самі здійснюєте дії, використайте займенник I:

+Right: Mary and I are going for a coffee.

-Wrong: Mary and me are going for a coffee.

Коли у реченні хтось інший здійснює дію для Вас або звертається до Вас, використайте Me. Це практично завжди непряме доповнення (“кому” – мені”).

Right: Dad spent the day with Lily and me.

-Wrong: Dad spent the day with Lily and I.

Читайте також:
At the Airport: Top 9 Must-Know Phrases

         5.Prepositions: In vs. Into

Насправді все просто. Використайте  прийменник  Into для того, щоб вказати напрям руху, а прийменник  In – для того, щоб визначити місце. Щоб не заплутатись, задайте собі питання. Якщо Ваше питання буде “куди?” – використайте прийменник  Into, у той же час, якщо Ваше питання буде “де?” – використайте прийменник  In.

I went (куда?) into the bakery. 

Teacher works (где?) in a school.

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest