Що отримує HR і дирекція компанії від оцінки знання англійської мови співробітниками

Переваги оцінки знання англійської мови персоналу для компаній

Системна оцінка персоналу

Оцінка персоналу є важливим етапом, як в розвитку компанії в цілому, так і кожного окремого співробітника.
Отримуючи детальну оцінку навичок володіння англійською мовою співробітниками, HR та дирекція мають змогу використати цю унікальну, детальну інформацію у ряді корпоративних цілей:

МОТИВАЦІЙНА

Оцінка, як найпотужніший засіб мотивації персоналу, відповідно оцінений співробітник прагне і далі поглиблювати компетенції та підвищувати свої знання.

АДМІНІСТРАТИВНА

Ухвалення обґрунтованого адміністративного рішення (підвищення або пониження співробітника, переведення на іншу роботу, направлення на навчання, звільнення) для поліпшення ефективності роботи компанії.

ІНФОРМАЦІЙНА

Можливість для HR та дирекції отримувати правдиву інформацію про загальне та індивідуальне навчання співробітників англійської мови.

ЩО ОТРИМУЄ HR ТА ДИРЕКЦІЯ

  • Детальна та всебічна оцінка трьох навичок володіння англійською мовою.
  • Зведений та наочний звіт результатів тестування усіх співробітників компанії.
  • Рекомендації з індивідуального підбору вправ для усунення допущених помилок.
  • Визначення рівня володіння англійською мовою за міжнародною шкалою мовної компетенції CEFR.
  • Детальна розшифровка компетенцій, слабких та сильних сторін кожного окремого співробітника.
  • Рекомендації поетапного поліпшення знань англійської мови.
З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest