Англійська для маркетологів: словник, курси ділової англійської мови для маркетологів

Англійська Мова Для Маркетологів

Английский язык для маркетологов
08

11 / 2019

1839

Категорії: Language of Business, Поради від BEA

Потрібно розвиватись. Ця думка не дає спокою? Досить роздумів, настав час діяти! Гарний маркетолог вірить, що цінність його продукту – визначається конкуренцією, а відмінний знає, що все не так просто. У чому секрет? Щоб просувати продукт, треба прокачати себе.

Навіщо перебирати підручники, коли провідні фахівці зі всього світу діляться своїм досвідом в статтях та відео семінарах. А це означає, пора освіжити свої знання англійської мови та сміло освоювати нову техніку PR та інтернет маркетингу.

4 слова англійської, які допоможуть тобі стати топовим маркетологом

Ми підготували для Вас лексику, знання якої допоможе Вам розібратись у 4 Принципах Маркетингової Стратегії (Principles of Marketing Strategy):

  1.     Specialization [ˌspeʃ(ə)laɪ’zeɪʃ(ə)n] – спеціалізація. Область, в якій спеціалізується продукт або послуга.
  2.     Differentiation [ˌdɪf(ə)renʃɪ’eɪʃ(ə)n] – встановлення відмінностей. Цей принцип включає:

сompetitive advantage [kəm’petɪtɪv əd’vɑːntɪʤ] – конкурентна перевага. Це та особливість, яка робить продукт або послугу краще, ніж у конкурентів.

area of excellence [‘eks(ə)l(ə)n(t)s] or superiority [s(j)uːˌpɪərɪ’ɔrətɪ] – область переваги

unique [juː’niːk ] selling proposition – унікальна пропозиція. Що у Вас є такого, чого немає ні у кого?

  1.     Segmentation [ˌsegmen’teɪʃ(ə)n] – сегментація. Процес визначення цільової аудиторії, для якої важливі саме ті переваги, які є у Вашого продукту, і яка готова заплатити більше у цій області спеціалізації.

Як інтернет-маркетологу зрозуміти своїх покупців? Зверніть увагу на:

  • Demographics [ˌdemə’græfɪks] – демографічні характеристики
  • Psychographics [ˌsīkōˈgrafiks] – характерні психологічні особливості. А саме: цілі (goals), потреби (needs), мотивація (motivation), надії (hopes), мрії (dreams), прагнення (aspiration), страхи (fears), занепокоєння (worries), сумніви (doubts).

Від цих чинників залежать потреби покупця і Ваша стратегія.

  1.     Concentration [ˌkɔn(t)s(ə)n’treɪʃ(ə)n] – концентрація. Як тільки ви визначили спеціалізацію, сегментацію і переваги, сфокусуйтесь на них!

Знання базового словника полегшить розуміння цієї теми:

Competition [ˌkɔmpə’tɪʃ (ə) n] – конкуренція

Customer [‘kʌstəmə] – покупець

Determine [dɪ’tɜːmɪn] – визначати, встановлювати

Success [sək’ses] – успіх

Effort [‘efət] – спроба

Product [‘prɔdʌkt] – продукт

Service [‘sɜːvɪs] – послуга

Market area [‘mɑːkɪt ‘eərɪə] – область збуту

Sale [seɪl] – продаж, реалізація

Quality [‘kwɔlətɪ] – якість

Advertisement [əd’vɜːtɪsmənt] – реклама

Income [‘ɪŋkʌm] – прибуток, дохід

Purchase [‘pɜːʧəs] – купівля, закупівля

Convenient [kən’viːnɪənt] – зручний, відповідний

Highest quality for the lowest price – вища якість за найбільш низькою ціною

Чому варто обрати курси англійської мови для маркетологів?

Кількість англійських слів у сфері маркетингу вражає, тому знання лексики допоможе Вам значно збільшити свою ефективність. Застосовуйте отримані знання й не зупиняйтесь на досягнутому. Професія маркетолога вимагає постійного руху вперед. Навчання на курсах англійської мови для маркетологів від BEA дозволяє розширити свої бізнес можливості. Пам’ятайте, що тільки від Вас залежать Ваші сильні сторони. Business English Academy пропонує навчання для інтернет-маркетологів за кількома напрямами:

Тривалість заняття: 60 хв.

В основі курсу “Англійська для маркетологів” – навчальні посібники “Market Leader”, “Business English Marketing and Sales” and “Professional English Marketing”.

Чітка структура заняття дозволить Вам легко вникнути у тонкощі мови, полегшить вивчення професійної лексики та підвищить рівень володіння  усною та письмовою діловою мовою. Висококваліфіковані викладачі навчать, проконсультують Вас та допоможуть розібратись у нюансах перекладу складних конструкцій й використання граматичних структур. Проходження курсу англійської мови для інтернет-маркетологів не лише мінімізує пропуски в теоретичних знаннях, але і гарантує поліпшення практичних навичок.

На курсі “Англійська для маркетологів” ми навчимо Вас розуміти іноземних партнерів без перекладу і відчувати впевненість під час спілкування англійською мовою.

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest