Database Administration English Vocabulary - Фрази Для Адміністратор Баз Даних

Database Administration English Vocabulary

27

05 / 2021

452

Категорії: English for IT, Language of Business, Поради від BEA

Ви IT – фахівець? У Вас хороший рівень ділової англійської, непогана вимова, але Ви не можете говорити зі своїми колегами? Вам не вдається працювати з іноземними клієнтами? Ми запевняємо, що після цієї статті і спеціальних фраз на англійському, які Ви можете потренувати на курсах англійської для IT- шників, у Вас ніколи більше не виникне проблем!

A Dictionary of the Top Database Terms

На сьогоднішній день, English is must have, незважаючи на те, чи працюєте Ви IT- фахівцем або ж подорожуєте. Не секрет, що зараз існує велика кількість курсів для IT- фахівців, для адміністраторів баз даних, але найчастіше, в таких курсах немає спеціального database administration english vocabulary і english idioms :

Concurrency – властивість, при якій два або більше обчислювальних процесу виконуються одночасно.

In my opinion code is structured in a better way if the usage of the concurrency primitives is somehow limited – На мій погляд, код краще структурований, якщо використання примітивів паралелізму якимось чином обмежене.

CIO (chief information officer) – керівна посада, що відповідає за внутрішні процеси і практики; зазвичай має сильніший досвід у сфері управління бізнесом.

The CIO’s work is often quite varied, ranging from managing a company’s IT budget to overseeing staff outsourcing – Робота ІТ-директора часто дуже різноманітна: від управління ІТ – бюджетом компанії до нагляду за залученням персоналу.

GUI – графічний інтерфейс користувача.

The new version will be the first to put a graphical user interface on the operating system – Нова версія буде першою, в якій операційна система буде оснащена графічним призначеним для користувача інтерфейсом.

Synchronization – метод реалізації за допомогою якого одночасне виконання декількох комп’ютерних потоків або процесів може безпечно діставати доступ і оновлювати загальні дані.

The first step is synchronization of watches – першим кроком є синхронізація годинника.

PM (project manager) – посада, відповідальна за організацію і реалізацію проекту в строк і у рамках бюджету; часто служить мостом між розробниками і зацікавленими сторонами.

Software project managers are increasingly turning to Scrum and other Agile practices to get good results from their teams – Керівники програмних проектів все частіше звертаються до Scrum і іншим методам Agile, щоб добитися добрих результатів від своїх команд.

Cross – compiler – компілятор, працюючий на платформі, відмінній від тієї, для якої він створює об’єктний код. Часто навіть архітектура, сімейство процесорів хоста і цільової платформи розрізняються.

The technique described in this paragraph has been replaced by the use of a cross compiler executed by a pre – existing computer – Метод, описаний в цьому параграфі, був замінений використанням кросс-компилятора, що виконується вже існуючим комп’ютером.

Primary Key – стовпець або група стовпців в цій таблиці, які однозначно ідентифікують кожен рядок таблиці. Первинний ключ використовується разом із зовнішнім ключем в іншій (або навіть тій же) таблиці, щоб зв’язати дві таблиці разом. Наприклад, первинний ключ в таблиці авторів відповідатиме зовнішньому ключу в таблиці книг, щоб зв’язати конкретного автора з книгами цього автора.

A foreign key is a field that isis referenced in one form, and that represents a primary key in another form – Зовнішній ключ є полем, на яке посилається одна форма, за умови, що це є первинним ключем в іншій формі.

За допомогою вищеописаних фраз, Ви будете впевнені себе почувати в спілкуванні з клієнтами і в роботі зі своїми колегами. Як можна частіше використайте ці слова і абревіатури, заведіть спеціальний словник для програмістів і успіх не змусить чекати!

Читайте також:
QA Test Documentation In English

Читайте також:
The Art of QA Demo in English

Читайте також:
QA Conflict situations in Email

 

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest