Dependent Prepositions in English | Examples

Dependent Prepositions В Англійській Мові

06

10 / 2020

6362

Категорії: English language, Interesting to know

Прийменники, як службова частина мови, дозволяють нам зв’язувати слова та словосполучення у речення. А залежні прийменники, вони ж dependent prepositions – це ті обов’язкові прийменники, які вживаються у певних словосполученнях, а використовувати інші – невірно. На жаль, кожен з нас хоч раз стикався з ситуацією, коли сумніваєшся як правильно сказати – I’m good AT math або I’m good IN math. Адже велика різноманітність прийменників в англійській значно ускладнює завдання їх вивчити. У цій статті ми розбираємо правила, говоримо про типи залежних прийменників та дивимось приклади. 

LIST OF DEPENDENT PREPOSITIONS WITH EXAMPLES IN SENTENCES

Adjectives + dependent prepositions

Nouns + dependent prepositions

Verbs + dependent prepositions

dependent-prepositions-in-english

List of dependent prepositions with examples in sentences

Усі залежні прийменники за один раз, звичайно, не вивчити. Тому в нашій статті ми зібрали top common and must-know dependent prepositions з яких рекомендуємо починати. Не забувайте, для якісного запам’ятовування, збільшуйте словниковий запас поступово. Починаючи з декількох виразів та щодня поповнюйте свій список новими. Придумуйте асоціації та складайте речення. Тоді Ви точно нічого не забудете! Також, Ви можете робити собі флеш-картки у додатку Quizlet для вивчення англійської.

Adjectives + dependent prepositions

OF
Afraid of боятись чогось I was afraid of giving that presentation.
Ashamed of соромно за, соромитись She was very ashamed of her oversight that caused the big scandal in the office.
Aware of бути обізнаним у чомусь; усвідомлювати I am aware of the situation.
Capable of здатний на; здатен на Our programmers are capable of achieving these goals in the project.
Fond of прив’язаний до; полюбив(а) His colleagues are very fond of him.
Incapable of не в змозі; нездібний She is incapable of committing a crime.
Proud of пишатись As a head of this department I am proud of my employees.
Sick of втомився від; набридло; “нудить” від I am sick of dealing with angry clients every day!
Tired of втомився від Aren’t you tired of arguing?
ABOUT
Crazy about в захваті від; без розуму від Our boss is not crazy about the idea.
Excited about радий(а); схвильований через Are you excited about your big promotion?
Serious about серйозно відноситись; серйозний She is very serious about this graduate program.
FOR
Responsible for нести відповідальність; відповідати за Police officers are responsible for the safety of the public.
Sorry for/about вибачатись за; просити вибачення за Are you sorry for scratching the car?

He is sorry about scratching the car.

TO
Attached to додається до My monthly report is attached to this letter.
Used to що звик до He is used to living alone.
IN/ON/WITH
Interested in цікавитись; бути зацікавленим у Are you interested in advertising?
Keen on захоплюватись; бути зосередженим He is keen on things dealing with computers.
Satisfied with задоволений; задоволений чимось I am not quite satisfied with your results.

Nouns + dependent prepositions

Connection between зв’язок/взаємозв’язок між Is there any connection between these two events?
Difference between різниця/відмінність між Do you know the difference between the two types of elements?
Delay in затримка у; затримка з There has been a delay in the delivery of the results.
Difficulty in/with труднощі з/в They are having difficulty in breathing.

She is having difficulties with her son.

Impact on дія на; вплив на; наслідки для The air pollution has an impact on our health.
Information about інформація про I am looking for information about this product.
Need for потреба/необхідність у Our office has a need for people like you.

Verbs + dependent prepositions

Неправильне використання залежних прийменників з дієсловами є типовою помилкою в англійській для україномовних студентів. Відбувається це унаслідок складності їх вивчення – деякі дієслова в англійській використовуються з прийменниками, а в українській без, і навпаки. Це створює плутанину для учнів та провокує на помилки. Щоб мінімізувати шкоду, намагайтесь вже на ранніх етапах вивчення мови уникати перекладів “під копірку”. Тоді Ви почнете думати англійською та будете використовувати структури, як у носія, ще на початковому рівні.

OF
Accuse of звинувачувати у They accused him of a lack of transparency in the handling of the issue.
Consist of складатись з Both meetings will consist of two parts.
Think of/about думати про We should think of what comes next in the company.
WITH
Agree with погодитись з We cannot agree with this position.
Compare with порівняти/порівнювати з How do these results compare with last year’s?
Deal with розбиратись з; впоратись з I have to deal with complaints on a daily basis.
FOR
Aim for прагнути до; орієнтуватись на We need to aim for the highest standards.
Apologize for вибачитись за I apologize for being late to our meeting.
Ask for попросити; просити про щось If you are unhappy, you should ask for a reassignment in your department.
Buy for купити What kind of laptop do you want to buy for your work?
Care about/for піклуватись про; турбуватись про She’ll do her best to care for him.

He really cares about her job.

Search for шукати; розшукувати She began a search for new premises.
Do for зробити для; допомогти I will do tomorrow’s pitch for her.
Wait for чекати Wait for me. I’ll be there in a minute.
Thank for дякувати за We should thank him for our success.
IN
Believe in вірити/повірити у Believe in your mission no matter what.
Arrive in/at прибувати о I will arrive in 5 minutes.

I will arrive at 5 p.m.

Excel at/in досягти успіху у; бути чудовим у He excels at computer science.
Succeed in досягти успіху у With his experience, he could actually succeed in finding the solution to our problems.
ON
Comment on коментувати She made helpful comments on my work.
Insist on наполягати на We insisted on a refund of the full amount.
Concentrate on зосередитись, сконцентруватись на He concentrated mainly on the advantages of the project and spoke very little about its disadvantages.
FROM
Borrow from брати у позику; запозичувати у In order to save our startup we have to borrow from the bank.

Members of the club can borrow up to ten books from the library.

Recover from оговтатись від; відновитись після It will take time to recover from his wounds.
ABOUT
Joke about жартувати про You shouldn’t joke about our families.
Worry about турбуватись; переживати за He’s always worrying about his public presentations.
TO
Expect to чекати, розраховувати на We expect to face severe economical crisis.
Subscribe to підписатись на You should subscribe to site updates.
Talk to (someone) about (something) поговорити з кимось про щось You should talk to him about his job if you want to know more.
З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest