Як вести переговори англійською мовою: корисні фрази

Проводимо Перемовини Англійською: Корисні Фрази

Ведем переговоры на английском: полезные фразы
08

11 / 2019

3695

Категорії: Language of Business

Домовитись не проблема. А що, коли мають відбутись перемовини з іноземними партнерами? Звичайно, послуги перекладачів ще ніхто не скасовував, але немає кращого засобу викликати прихильність співрозмовника, чим спілкування без посередників. Тут в гру вступають Ваші знання англійської мови, а саме вміння грамотно оперувати діловою лексикою. Якщо Вам цікаво, як побудувати конструктивний діалог на всіх етапах бізнес перемовин, ця стаття буде Вам корисна.

Незалежно від мови спілкування, будь-які перемовини починаються з вітання та знайомства. Якщо бесіда проходить при особистій зустрічі, для цього етапу підійдуть стандартні фрази “Good morning/afternoon”, “My name is”., “This is my associate” і так далі. На початку бесіди Ви можете використати фрази ніби “I hope you had a pleasant flight”!, “Do you enjoy the city”?, “How is your hotel”, це допоможе Вам зменшити напругу та створити дружню атмосферу.

Читайте також:
ТОП-20 Популярных Бизнес-Идиом На Английском Языке

 

Якщо з якоїсь причини на перемовинах хтось відсутній, Ви можете згадати про це таким чином:

 • I’m afraid, (name) can’t be with us today. – На жаль, (ім’я) не зможе сьогодні бути присутнім.
 • Unfortunately, (name) will not be with us today, because… – На жаль, (ім’я) не зможе сьогодні приєднатись до нас, тому що…
 • I have received apologies for absence from (name). – Я отримав від (ім’я) вибачення за його відсутність.

Щоб перейти до обговорення справ, Ви можете використати вирази наче:

 • We’d better get down to business. – Нам краще перейти до справи.
 • Shall we get down to business? – Давайте перейдемо до справи.
 • Well, how about we get down to business? – Що ж, як щодо того, щоб перейти до справи?
 • If you don’t mind, I’d like to start. – Якщо Ви не проти, я б хотів почати.
 • Let me start off by saying… – Дозвольте мені почати з…
 • I’d like to begin by saying… – Дозвольте мені почати з…
 • Let me kick things off by saying… – Дозвольте мені почати з…
 • I’d like to move on to today’s subject. – Я б хотів перейти до порядку денного.
 • The first topic I would like to discuss today is… – Перше, що я б хотів обговорити сьогодні…

Важливим моментом є обговорення деталей проведення бізнес перемовин. Ось приклад висловів, які Ви можете використати

 • Let’s make sure, we will finish by noon/3 pm. – Переконаймось, що ми закінчимо опівдні/о 3 годині.
 • I suggest we take a lunch break at noon. – Пропоную опівдні зробити перерву на обід.
 • Why don’t we start with…? – Чом би нам не почати з…
 • Shall we start with…? – Почнемо з…
 • We are here today to… – Ми тут сьогодні, щоб обговорити…
 • Our main goal today is… – Наша головна мета сьогодні…

В ході обговорення важливо вміти правильно сформулювати та внести пропозицію/поставити питання:

 • I have a question. Why is…? – У мене є питання. Чому…?
 • Does this mean…? – Чи значить це…?
 • Sorry to interrupt, but I have a question. – Прошу вибачення за те, що перериваю Вас, але у мене є питання.
 • May I have a word? – Можу я узяти слово?
 • We ought to…- Ми повинні…
 • We might want to consider… – Ми могли б розглянути…
 • I think we should… – Я думаю, нам слід…
 • We have to improve… – Ми повинні поліпшити…
 • We need to find… – Нам необхідно знайти…
 • We shouldn’t… – Нам не слід…
 • We don’t need to… – Нам не треба…
 • Why don’t we…? – Чом би нам не…?
 • We’re prepared to offer… – Ми готові запропонувати…
 • Do you have any suggestions? – У Вас є пропозиції?
 • Let’s move onto the next question. – Перейдемо до наступного питання.

Не забувайте цікавитись думкою Вашого співрозмовника:

 • Are you positive about that? – Ви впевнені в цьому?
 • Do you really think that we should… – Ви дійсно вважаєте, що нам слід…?
 • How do you feel about… – Як Ви відноситесь до…?

Висловити свою думку і відповісти на внесену пропозицію Вам допоможуть вислови:

 • I really feel that… – Я дійсно вважаю…
 • I’m positive that… – Я впевнений, що…
 • In my opinion, we will/will not be able to… – Я вважаю, ми можемо/не можемо…
 • The way I see things… – Те, як я це бачу…
 • Our first priority is… – Наша головна мета…

Приклади виразів, що висловлюють згоду:

 • I totally agree with… – Я цілком згоден…
 • We’re prepared to consider your offer. – Ми готові розглянути Вашу пропозицію.
 • That would be acceptable. – Це було б прийнятно.
 • That sounds good. – Звучить відмінно.
 • That’s exactly the way I feel. – Це саме те, що я думаю.
 • I have to agree with you. – Повинен з Вами погодитись.

Як відхилити пропозицію:

 • To be honest, I’m not sure about this idea. – Чесно кажучи, я не впевнений щодо цієї ідеї.
 • I’m afraid we can’t agree to that. – На жаль, ми не можемо на це погодитись.
 • Good suggestion, but I can see a few problems… – Пропозиція гарна, але має декілька «але»…
 • I see your point, however… – Я розумію, що Ви маєте на увазі, але…
 • Unfortunately, I see it differently. – На жаль, я бачу це інакше.
 • Up to the point I agree with you, but I still think we should… – Я згоден з Вами, але все ж таки я вважаю…

У разі, коли Вам щось незрозуміло, скористайтесь виразами:

 • I’m afraid, didn’t understand this. Could you repeat what you just said? – На жаль, я не зрозумів цього. Повторіть, будь ласка, що Ви тільки що сказали?
 • I missed that. Could you elaborate on…? – Я упустив це. Уточніть…?
 • I didn’t get the main idea. Could you clarify…? – Я не зрозумів суті. Ви могли б пояснити…?
 • I don’t quite follow you. What exactly do you mean? – Я не зовсім Вас розумію. Що саме Ви маєте на увазі?
 • Is it true that… – Чи правда, що…

Не менш важливо вміти роз’яснити співрозмовникові власну позицію та переконатись, що не виникло непорозуміння:

 • Our position is that… – Наша позиція така, що…
 • Let me spell out what I think the problem is… – Дозвольте мені пояснити, в чому полягає проблема…
 • Have I made this clear? – Я зрозуміло пояснив?
 • Do you see what I’m getting at? – Ви бачите, що я маю на увазі.
 • Let me put this another way. – Дозвольте мені висловитись інакше.
 • Sorry, I think, you misunderstood what I said. – Прошу вибачення, думаю Ви мене невірно зрозуміли.

Щоб показати співрозмовникові реакцію на його слова, візьміть на замітку декілька прикладів зауважень:

 • That’s interesting. – Це цікаво.
 • I never thought about it that way before. – Я ніколи раніше не думав про це з цього боку.
 • Good point! – Гарна думка!
 • I get your point. – Я розумію Вашу позицію.
 • I see what you mean. – Я розумію, що Ви маєте на увазі.
 • We should consider… – Ми повинні брати до уваги…

Для підведення підсумків і прощання підійдуть вирази:

 • Shall we go over the main points? – Чи варто нам повторити основні пункти?
 • Why don’t we summarize what we’ve discussed today? – Чом би нам не підвести підсумок того, що ми обговорили?
 • I’m afraid we’ve run out of time. – Боюсь, час добігає кінця.
 • Is there any other business? – У нас є, що ще обговорити?
 • I’ve enjoyed meeting you. – Приємно було зустрітись з Вами.
 • I wish you every success for the future. – Бажаю Вам успіхів у майбутньому!
 • Best wishes for the future. – На все добре!
 • I hope you have a good flight home. – Сподіваюсь, Ви добре доберетесь до дому.

Якщо ж Ви готуєтесь до ділових перемовин по телефону англійською мовою, Ваше вітання та уся подальша розмова матимуть дещо інший характер. Особливість ділових перемовин по телефону полягає в тому, що Ви не бачите свого співрозмовника, а значить успіх вашого діалогу повністю залежить від того, що та як Ви скажете.

На початку розмови треба дати зрозуміти співрозмовникові, хто до нього звертається (“This is (name) calling”. / “It’ s (name) here”. / “It’ s (name) from (name of the firm) here”. / “This is (name) from (name of the firm)”). Після того, як Вас привітають, обов’язково поставте питання “Is it convenient for you to talk at the moment”? – “Вам зручно зараз розмовляти”?. У разі, коли на дзвінок відповіла не та людина, яку Ви хотіли б почути, Ви можете поставити питання:

 • Can I speak to (name)? – Чи можу я поговорити з (ім’я).
 • I’d like to speak to (name), please. – Я б хотів поговорити з (ім’я), будь ласка.
 • Could you put me through to (name), please? – Не могли б Ви з’єднати мене з (ім’я), будь ласка?

Під час перемовин по телефону Ви також можете використовувати більшість прикладів, які запропоновані для перемовин при особистих зустрічах.

А для завершення бесіди по телефону підійдуть фрази:

 • It’s been nice to talk to you. – Приємно було з Вами поговорити.
 • Thanks for calling. Goodbye. – Дякую за дзвінок. До побачення.
 • Have a nice day. – Гарного дня.

Стиль Вашої мови у кожному окремому випадку відрізнятиметься, залежно від того, наскільки добре Ви знаєте співрозмовника. Якщо ситуація більш дружня, Ви можете виражати свої думки, використовуючи менше формальної лексики, але важливо не забувати основні фрази для майстерного ведення бізнес перемовин. Ви, поза сумнівом, візьмете максимум вигоди з перемовин, коли вмієте коректно доносити свою думку до співрозмовника. Якщо Ви бажаєте максимально прокачати навички ділових перемовин, то пропонуємо записатись на тренінг The Language of Negotiations.

Читайте також:
Useful Vocabulary For Arranging A Meeting

 

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest