Пунктуація в Англійській мові | BeEnglish

Пунктуація в Англійській мові

16

11 / 2021

2460

Категорії: Interesting to know, Language of Business, Поради від BEA

А чи важлива пунктуація англійською мовою? Орфографія в англійській та українській мовах досить однакова, але все ж є винятки, на які варто звернути увагу. Але хочемо відзначити, що англійська мова – найпростіша мова, якщо брати до уваги саме пунктуацію.

Сьогодні ми раз і назавжди розберемо правила пунктуації в англійській та розглянемо якась пунктуація в англійській мові.

КРАПКА (PERIOD / FULL STOP)
ЗНАК ПИТАННЯ (QUESTION MARK)
ЗНАК ОКЛИКУ (EXCLAMATION POINT)
КОМА (COMMA)
ЛАПКИ (QUOTATION MARKS)
ТІРЕ (DASH)
АПОСТРОФ (APOSTROPHE)
ДВОКРАПКА (COLON)

Крапка (period / full stop)

Крапка це найпоширеніший розділовий знак, який використовується в оповідальних реченнях для зупинки:

 • Fresh air is very important for everyone – Свіже повітря дуже важливе для всіх людей

Також ми використовуємо крапку для абревіатур, але тут будьте уважні, адже в американській та британській англійській є відмінності:
В американській англійській ми використовуємо крапку (Mr. Smith, Dr. John), у той час як у британському варіанті англійської, крапка опускається.

Знак питання (question mark)

Тут нічого складно, так само як і в наших мовах, знак питання ставиться в кінці речень.

 • Have you finished the report? – Ви вже закінчили звіт?

У випадку, якщо у нас складні речення або пряма мова, пунктуація в англійській мові відрізнятиметься. Знак питання варто поставити після частини речення, до якої відноситься.

 • “Why is he tired?” asked Tom – “Чому він такий втомлений?” запитав Том

Знак оклику (exclamation point)

Exclamation mark потрібен нам для того, щоб показати подив, радість і просто висловити свої емоції. Також, як і знак питання – ставиться наприкінці речення.

 • Stop driving me nuts! – Не біси мене

Один з цікавих способів висловити сарказм – це поставити все той же знак оклику, але вже в середині речення:

 • He was writing the essay(!) when a came – Уяви собі, він писав листа, коли я прийшов

Кома (comma)

Як і в українській мові, пунктуація в англійській не може існувати без коми. Кома в англійській мові потрібна нам, щоб передати паузу і звернути на щось увагу.

Кома використовується для перерахування

 • She is handsome, clever and independent – ​​Вона розумна, красива та незалежна

Щоб поєднати незалежні частини речення, якщо у нас присутні союзи and, but, for, or, nor, so, yet, while, а також, as для порівняння чогось. Але, хочемо відзначити, що якщо опустити кому в такому реченні – це не буде помилка.

 • He is so strong as his father – Він сильний, як і його батько
 • I want to buy a car and relax – Я хочу купити машину та відпочити
 • He is clever, yet he is lazy dog ​​– Він розумний, проте дуже лінивий

Відокемлити придаткові речення, які починаються з who, that, which також виділяються комами.

 • Mr Smith, who works in the hospital, have three children – Містер Сміт, який працює в лікарні, має трьох дітей.

Кома потрібна ще для того, щоб виділити вступні слова “I think” або ж вирази moreover, because, however, in conclusion, for example, in addition to this, in fact, nevertheless, after all, by the way.

 • I think it is a bad idea, because she is small Я вважаю, що це погана ідея, тому що вона маленька
 • In fact, he is jerk – Насправді він дурень

Пунктуація, а саме кома, потрібна для виділення звернення в англійській мові

 • Tom, I have done the task – Томе, я зробив(ла) завдання

Кома ставиться в датах, а саме між числом і роко

 • She retired on the 20th of December, 1995 – Вона вийшла на пенсію 20 грудня, 2000 року

Якщо у нас умовне речення if or when

 • When you come home, let me know! – Коли дістанешся до дому, повідом мені!

У розділових (хвостатих) питаннях, тобто tag questions.

 • You are tired, aren’t you? – Ти втомлений, чи не так?

Лапки (quotation marks)

Лапки потрібні нам для цитування в англійській мові, а також, щоб показати пряму мову. Зауважимо, що якщо Ви хочете згадати будь-який твір, статтю або поему, серіал, назву фільмів, обов’язково використовуйте лапки.

 • Stop saying “I don’t care” – Припини говорити “мені все одно”
 • I have never seen “The Scream” – Я ніколи не дивився(ла) фільм “Крик”

В англійській мові лапки використовуються щоб показати сарказм:

 • Yesterday I did my “favourite task” – Вчора я робив(а) своє “улюблене завдання”

Тіре (dash)

Для виділення важливої ​​інформації або коментаря використовуйте тире. Тире допомагає нам пояснити інформацію та виділити все найважливіше, наприклад, зі списку.

 • All methods of learning English is good – watching film is the best method – Усі методи вивчення англійської хороші – дивитися фільми найкращий метод

Апостроф (apostrophe)

У наших мовах даного розділового знаку зовсім немає або він виконується зовсім іншу функцію, в порівнянні з англійською мовою. In English апостроф не потрібен, щоб показати, що якийсь предмет належить певній людині. Таким чином, завдяки апострофу створюється присвійна форма іменників, за допомогою закінчення “’s”

 • Tom’s project is the best – Проект Тома найкращий

Будьте уважні, якщо у нас стоїть іменник у множині просто поставьте знак апострофа.

 • Guys’ parties are cool – Вечірки хлопців кльові

Двокрапка (colon)

Двокрапку ми використовуємо перед будь-яким перерахуванням у реченні, а також для роз’яснення попередньої частини речення.

 • You have to do this tasks: read the novel, write an essay and watch the film with English subtitles –Ви повинні зробити наступні завдання: прочитати роман, написати лист, а також подивитися фільм з англійськими субтитрами
 • I have to buy: milk, bread, coffee and butter – Мені потрібно купити: молоко, хліб, каву та вершкове масло

У цій статті ми розібрали основні розділові знаки в англійській мові. Пунктуація – дуже копітка, але досить легка тема в англійській мові, якщо з нею розібратися відразу. Тренуйтеся і більше ніколи не допускайте помилок. Успіхів!

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest