What’s the Difference Between Finish, End And Complete? | BeEnglish

What’s the Difference Between Finish, End And Complete?

06

10 / 2017

2583

Категорії: English for HRs, English for IT, English language, Language of Business, Sales Letter, SOS language, Поради від BEA

Нам завжди здається, що синоніми мають одно і те ж значення й заміна одного слова іншим ніяк не порушить зміст речення. Але навіть в українській мові це не завжди так. Наприклад, “закінчувати” можна яку-небудь справу, виступ, роботу, а “закінчитись” може термін, навчання в університеті, історія, стаття та ін. Як ми бачимо, контекст дуже різноманітний. Саме тому, Business English Academy в цій статті з’ясує, в яких випадках слід використовувати дієслово Finish, End, а в яких Complete.

1. Словом найбільш широкого значення є перше дієслово – TO FINISH

Що воно тільки не передає: закінчувати, кінчатися (у прямому і переносному сенсі), доводити почате до кінця, покінчити з чимось, порвати зв’язок; завершити, навіть докінчити (іншими словами, закінчити чиє-небудь життя). Якщо виразити двома словами різноманіття значень дієслова finish, то ми б визначили це так – поставити крапку в чому-небудь або довести до кінця.

finish

  • He decided to finish his work by Monday. – Він вирішив закінчити роботу до понеділка.
  • You have only half an hour to finish the test. – У Вас є пів години на закінчення контрольної роботи.
  • The meeting should finish at 3 pm. – Нарада повинна закінчитись о третій годині дня.

! Зверніть увагу, що це дієслово керує або непрямим доповненням, або герундієм. Коли ми будемо використовувати це дієслово, показуючи, що ми закінчуємо яку-небудь діяльність або приводимо її до логічного завершення, синонімом finish стане наше третє дієслово complete. Якщо ж йдеться про час закінчення якого-небудь заходу, можна скористатись іншим дієсловом – end.

Читайте також:
Formal And Informal English: What Is The Difference?

2. Дієслово TO END теж у переліку значень має такі слова, як закінчувати, кінчати, завершувати

Крім цього ми використовуємо наступні значення цього синоніма: припиняти, усунути, зупинитись, закінчити робити щось. В цьому випадку у дієслова end, окрім його синоніма finish з’являється ще один взаємозамінний варіант дієслова – stop.

end

  • My work on this book ended in a failure. – Моя праця над цією книгою закінчилась невдачею.
  • I feel that everything will end badly. – Я відчуваю, що усе це погано закінчиться.
  • What time does the play end? – Коли закінчується спектакль?

3. І наше останнє дієслово – TO COMPLETE

Це слово вживається частіше в ситуації, коли йдеться саме про завершення чого-небудь. Вам потрібно доповнити або допрацювати щось, і у цьому випадку робота буде закінчена або доведена до кінця. Ще одним відповідним словом для перекладу цього дієслова є варіант “виконати”. Виконуючи щось, допрацьовуєте, Ви так або інакше, закінчуєте завдання, справу, діяльність і так далі.

completed

  • Can you complete your task by yourself? – Ти сама можеш закінчити завдання?
  • He’s just completed his new project. – Він тільки що закінчив свій новий проект.
Читайте також:
3 English Words With Multiple Meanings: Don’t Be Puzzled!

 

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest