5 Awful Grammar Mistakes to Avoid in IT and Business English from Busiess English Academy

5 Awful Grammar Mistakes To Avoid In IT And Business English

30

03 / 2017

829

Категорії: English for IT

У сфері IT і ділового спілкування загалом граматика англійської мови в спілкуванні з іноземним клієнтом є показником credibility. Адже не хочеться виглядати, як говорять американці, sloppy and careless в діловому листуванні.Тому, щоб уникнути найпідступніших граматичних помилок, корпоративні курси бізнес англійської Business English Academy пропонує вам цю статтю.

Mistake # 1. “Ivs. “me

error

У business e-mails часто можна зустріти фрази на зразок:

  • Thanks for meeting Steven and I for lunch yesterday.
  • Please send the latest files to John and I.

Але! Вони не вірні!

Саме займенник Me виконує роль доповнення, яке нам і необхідно в подібних виразах.

Правильні вирази звучатимуть так:

  • Thanks for meeting Steven and me for lunch yesterday.
  • Please send the latest files to John and me.

Mistake # 2. i.e. vs. e.g.

Ці дві латинські абревіатури часто викликають плутанину. Вони не в якому випадку не interchangeable і означають різні фрази:

i.e. у латинській мові має повну версію id est, що означає “that is”. Тобто  “in essence”, “in other words.”

– e.g. розшифровується як exempli gratia, що означає “for example”. Наприклад:

  • Our bounce rate is pretty high, i.e., visitors are exiting our website quickly and don’t seem interested in our content.
  • We use several important marketing metrics, e.g., bounce rate, time on site, and number of unique visitors.

Читайте також:
7 Confusing Words You Must Know to Write a Smart Business Report in IT

Mistake # 3. Dangling participles

Важливо пам’ятати, що ‘-ing‘ phrase, яка зазвичай стоїть на початку речення, повинна по сенсу строго відноситися до слова (іменнику), яке слідує далі в контексті. Інакше, native speaker вас просто може не зрозуміти або зрозуміти невірно. Наприклад, розглянемо неправильну за смисловою граматичною будовою вираз:

  • Bubbling quickly on the countertop, the investors were impressed by the new coffee machine.

Але, звичайно ж не інвестори were bubbling quickly. У такому разі пропозиція втрачає свій сенс. Правильний варіант звучатиме так:

  • Bubbling quickly on the countertop, the new coffee machine impressed the investors.

Mistake # 4. Fewervs. “LessAwful Grammar Mistakes

Fewer” ми використовуємо тоді, коли йдеться про обчислювані поняття. Наприклад, “fewer than 20 employees attended the meeting.”

“Less”для необчислювальних понять. Наприклад: “I spent less than one hour finishing this report.”

Mistake # 5. “Then” vs. “Than”

“Then” використовується тоді, коли говоримо про час, послідовність:

“We had a meeting, and then we went to lunch.”

“Than”тільки в порівняльних конструкціях. Наприклад:

“This meeting was more productive than the last one.”

Читайте також:
Writing Project Manager CV: common problems

З А Г Р У З К А

Pin It on Pinterest